On my way getting famous

 ASATRON as a teacher

I’m on my way being famous…
The problem is that I think it’s for the wrong reason…
I know that I’m good at what I do at work.
I teach my students with good results and have very good relations to all of them. I’m not afraid to try new ways of learning and teaching.
I use ikt as a natural tool.
I receive visitors from Sweden, Europe and….Singapore…
They come to see how I work and to pick ideas.
Sometimes I go out and lecture about my work and sometimes a paper or radio program talks about my work…
My students will be the first to leave school with a computer experience since day one.
I think my work is important and I think I do it well but still….
I’d rather be famous because of my music.
There’s where I put my soul.

2000 invitations went out to the conference i August.
It’s about venture upon doing…
And the icon – I.

 

And here’s an aticle from Microsoft’s education paper… (In swedish)

“Första femman som
haft PC sedan ettan
Till sommaren går den första femteklassaren
ut vid Björknässkolan där eleverna haft egen
bärbar PC sedan ettan – förmodligen den första
i landet.
Åsa Girgensohn har följt klassen från ettan
och har sett hur producerat mer text, har orkat
mer och blivit mer nöjda med sitt arbete än
tidigare klasser.
– Det är tråkigt att sudda och på datorn skriver
alla lika fi nt, säger hon. Det har stärkt elevernas
självförtroende – en lite oväntad effekt.
Klassen jobbar mycket i OneNote och alla
har egen arbetsbok som läraren kan läsa i. Där
fi nns en särskild ”Åsa-flik” för omdömen där
eleverna sparar ett urval av sina bästa arbeten.
Det spar lärartid att slippa leta.
Eleverna är mycket produktiva. De har skrivit
artiklar, fotograferat och illustrerat och gjort en
tidning som är blädderbar på nätet. De har ritat
serier i OneNote och utbyter Pod Casts med en
annan klass.
Under våren gör de en långfilm om Gustaf
Vasa som de spelar in med Moviemaker Live. De
skriver manus själva, gör rekvisita och ska till slut
klippa filmen.
– Jag tycker mina elever är både duktiga och
modiga, säger Åsa Girgensohn. De är hjälpsamma
mot varandra och de som har lässvårigheter
har extra glädje av den talsyntes på svenska och
engelska som fi nns i Word och OneNote. Eleverna
är stolta när de lyckas med datorn – och
det tycker jag verkligen de ska vara.”

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “On my way getting famous

  1. Som mamma kan jag se hur min son utvecklas i Åsas klass och jag hoppas verkligen att även rollen som artist införlivas lika starkt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.