Proud

Nacka belönar pedagoger som arbetar på nya sätt

För femte året i rad delar Nacka kommun ut Fjädernpriset för nyskapande arbetssätt i förskola och skola. Tio
utvecklingsarbeten belönas med 30 000 kronor vardera.
Med satsningen Fjädernpriset vill Nacka kommun lyfta fram fritidspedagoger, förskollärare och lärare som arbetar framgångsrikt på nya sätt.
Sedan 2008 har cirka fyrtio förskollärare, lärare och fritidspedagoger fått priset och dokumenterat sitt arbete i vetenskapliga artiklar som
publicerats på skolporten.se. Genom artiklarna och samarbetet med Skolporten sprids utvecklingsarbetena till andra pedagoger och skolor i
hela Sverige. Prispengen på 30 000 kronor går till förskolan eller skolan där pedagogerna är verksamma.
Följande pedagoger och utvecklingsarbeten får kvalitetspriset Fjädern 2012
• Åsa Girgensohn, Björknässkolan, Matematik och Youtube. Eleverna spelar in matematiklektioner som de kan använda för att studera
matematik själva via Youtube.
• Sabine Zetterberg, Igelboda skola, Klass 4C reser genom Sverige. Reseberättelser om Sverige via IT.
• Helena Kvarnsell, Björknässkolan, Att använda IT som en naturlig del i matte/NO/Teknik-undervisningen.
• Mikael Loikkanen, Igelboda skola, IT i slöjden. IT integreras helt i undervisningen i trä och metallslöjd.
• Charlotte Fogelklou, Maestroskolan, Från krig till demokrati. Uutveckling av arbetsro genom elevdemokrati.
• Carina Bladh, Nacka gymnasium, Ekologiska fotavtryck. Utveckling av undervisningen i hållbar utveckling.
• Anette Lindberg och Marina Borchert, Saltängens förskola, Projektbaserat arbetssätt utifrån barnens frågor och undersökande.
Bildpedagogik inom förskolan.
• Stina Hedlund och Linnea Malmsten, Sågtorpskolan, IKT på fritidshemmet.
• Monica Seittu, Myrsjöskolan, Ingenjörsprojekt. Ingenjörsmässig problemlösning.
• Mats Sandborgh och Karl Larsson, Skuru skola, Att planera process och bedömning i ämnet musik.
För mer information, kontakta:
Per Gunnar Rosengren, utbildningsexpert
Nacka kommun, kultur- och utbildningsenheten
Telefon: 08-718 95 02
pergunnar.rosengren@nacka.se
Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
———————————————————————————————-
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.